02253.261.1178:00 - 20:00

Học phí khóa học

Chúng tôi cung cấp học phí chuẩn của các khóa đang được đào tạo tại HPTraining

Tin học văn phòng

Học phí khóa học

Có 2 khóa

 • Khóa cơ bản: 900.000
 • Khóa nâng cao: 900.000
 • Kết hợp 2 khóa học: 1.400.000
 • Được cung cấp DVD hướng dẫn

Chi tiết khóa học

Seo website

Học phí khóa học

2.500.000

 • Số buổi học: 20 – 25 buổi
 • Kiếm được luôn trong khi học
 • Được phát giáo trình miễn phí
 • Được học thêm photoshop

Chi tiết khóa học

3Ds Max

Học phí khóa học

Có 2 khóa

 • Khóa dựng hình: 1.200.000
 • Khóa vray: 1.200.000
 • Kết hợp 2 khóa học: 2.000.000
 • Được cấp video học

Chi tiết khóa học

Autocad

Học phí khóa học

Có 2 khóa

 • Khóa cơ bản: 900.000
 • Khóa nâng cao: 900.000
 • Được phát giáo trình miễn phí
 • Được cung cấp video học

Chi tiết khóa học

Coreldraw

Học phí khóa học

Có 2 khóa

 • Khóa cơ bản: 900.000
 • Khóa nâng cao: 900.000
 • Kết hợp 2 khóa: 1.400.000
 • Được học tiếp nếu chưa tốt

Chi tiết khóa học

AI – ILLUSTRATOR

Học phí khóa học

Có 2 khóa

 • Khóa cơ bản: 900.000
 • Khóa nâng cao: 900.000
 • Kết hợp 2 khóa học: 1.400.000
 • Được học tiếp nếu chưa tốt

Chi tiết khóa học

Photoshop

Học phí khóa học

Có 2 khóa

 • Khóa cơ bản: 900.000
 • Khóa nâng cao: 900.000
 • Kết hợp 2 khóa học: 1.400.000
 • Được học tiếp nếu chưa tốt

Chi tiết khóa học

Dự toán

Học phí khóa học

1.200.000

 • Số buổi học: 5 -10 buổi
 • Thời gian học: Buổi tối
 • Được cấp giáo trình miễn phí
 • Được học tiếp nếu chưa tốt

Chi tiết khóa học

Close Menu
Hỗ trợ trực tuyến
 
Hỗ trợ
 
Hỗ trợ trực tuyến
+
0912.083.342
×